U vody

Vylezl jsem z vody. Opatrně jsem přešel oblázkový pruh pobřeží a zastavil se na sporé travičce sežehnuté srpnovým sluncem a žárem. Rozhlížel jsem se po písníku, z něhož jsem před chvíli vylezl a čekal až oschnu. Zdáli sem zaznívaly různé zvuky, ale tady byl klid. Byl jsem sám na malém kousku břehu skrytém křovinami a stromy. Mohl jsem se tu bez jakýchkoliv potíží koupat nahý. Sklouzl jsem zrakem k místu, kde jsem měl šaty. Tady jsem přece měl šaty! Jízdní kolo, na kterém jsem přijel tu leželo, ale balíček oděvů, které jsem složil pod něj, zmizel. Opravdu tam nebyl. Zůstal jsem nahý s jízdním kolem. Vždycky jsem se něčeho podobného trochu bál a zároveň se uklidňoval, že nikdo nemá důvod mi šaty brát. Jedině jako hloupý žert. Než jsem stačil začít přemýšlet co dál, všiml jsem si, že už nejsem sám. Vedle mne stála mladá pohledná žena v krátkých červených kalhotách a bílém tričku.

„Schovala jsem Vám šaty.“ pronesla dříve než jsem stačil promluvit já.

„Co se mnou uděláte?“, pokračovala po chvíli.

Opět nastalo ticho. Přemýšlel jsem. Proč mi schovala šaty a proč mi to teď říká?

„Zasloužím dostat na zadek.“, promluvila opět.

To nebyl špatný nápad. Když se sama nabízí.

„Ano. To tedy ano. A pořádně.“, řekl jsem konečně.

Moje myšlenky se konečně rozběhly známým směrem.

„Pojď sem.“, poručil jsem.

Přišla blíže ke mně, jako by již čekala jen na můj povel.

„Svlékni si kalhoty.“

Rychle, jakoby se již nemohla dočkat, svlékla si kalhoty a odložila je na zem.

„Ještě kalhotky.“, přikázal jsem.

Svlékla si je bez odporu a bez otálení. Odložila je stranou, narovnala se a zvědavě na mne hleděla.

„Předkloň se.“

Předklonila se a vyšpulila své odhalené pozadí.

Přistoupil jsem k ní a vyhrnul jí tričko, poslední kousek oděvu, který zakrýval její tělo. Levou rukou jsem ji objal kolem pasu. Naše nahá těla se dotýkala od pasu dolů. Pravou rukou jsem ji lehce plácl přes zadek. A znovu. A přes druhou půlku. S každým plácnutím jsem trochu přidával na síle. Můj penis ztvrdl a ztopořil se. Vzrušovalo mě to. Půvabný zadeček se zbarvil do růžova. V dlaních jsem cítil pálení.

„Juj.“, vydechla po ráně, která zvláště dobře přilnula.

Kolik vydrží, napadlo mne. Napřáhl jsem se plnou silou.

„Á“

Plácnul jsem několikrát naplno. Po každé ráně slabě vykřikla. Na chvíli jsem přestal a pozoroval zadeček rozpálená do ruda. Potom jsem ji chvíli hladil po horké kůži. Stála bez pohnutí v předklonu. Když jsem se nabažil mazlení, pokračoval jsem plácáním. Zasadil jsem rychle za sebou dlouhou řadu ran plnou silou. Začala opouštět postoj v předklonu pomalu se narovnávala.

Když už stála skoro rovně, špatně se mi plácalo na zadeček. Přestal jsem a pustil ji. Otočila se ke mně a přejížděla si rukama přes zadek. Můj penis tvrdě ztopořený stál kolmo k tělu. Styděl jsem se za to, ale nešlo s tím nic dělat.

„Zkusím najít nějaký pěkný proutek a budeme pokračovat.“, pravil jsem, abych zakryl rozpaky. Poodešel jsem k blízkému keři a po chvíli zápolení se mi podařilo urvat pěkný rovný tenký proutek. Odstranil jsem postranní větvičky a získal vhodný nástroj ke zmrskání neposlušného zadečku. Dívka po celou dobu stála na místě a klidně čekala, až se k ní vrátím. Rozhlédl jsem se kolem.

„Stoupni si k téhle bříze. Předkloň se a chyť se rukama za kmen. Ještě níž se předkloň.“, rozhodl jsem.

Poslechla mne. Stála teď v nepohodlném téměř kolmém předklonu a rukama se držela kmene břízky stojící poblíž břehu. Její tričko už zase spadalo až k oblinám zadečku a částečně jej zakrývalo. Přistoupil jsem k ní. Vyhrnul jsem jí tričko a stáhl je přes hlavu a potom přes ruce napjaté ke stromu.

„Svlékni si tričko.“

Odhodila tričko na zem a zaujala opět polohu v hlubokém předklonu. Její pružná postavička, teď úplně odhalená skýtala nádherný pohled. Ňadra visela dolů daleko od těla podobně jako můj stále tvrdý vztyčený penis. Vzal jsem proutek a lehce švihl přes vystrčený zadeček. Proutek byl tenký, spíše štiplavý. Rozkmital jsem lehce ale rychle proutek takže se dotýkal zadečku proudem téměř souvislých štiplavých dotyků. Potom jsem na chvíli přestal a hladil ji po hýždích. Neušlo mi, že se rozkročila více do široka a odkryla pohled na svoji mušličku. Chvíli jsem střídal rychlé kmitání proutku s pomalým laskáním. Přitom jsem zesiloval sílu švihů a potom zvětšoval oblast, kterou jsem hladil dlaní. Stehna, záda, boky. Nakonec jsem se odvážil zajet prstem k její mokré lasturce. Nic nenamítala. Rozkročila se ještě šířeji a prohnula se v zádech. Dráždil jsem její klín, ale nakonec převládlo mé sadistické já. Znovu mě napadlo vyzkoušet, kolik vydrží. Začal jsem ji opět mrskat proutkem a stále zesiloval. Opět začala postupně ztrácet pevný postoj. Poskakovala, přešlapovala z nohy na nohu a postupně se narovnávala a přibližovala se ke stromu. Přešel jsem z rychlých kmitů na jednotlivé rány vedené vší silou.

„Au.“

To už stála těsně u stromu, který držela v pevném obětí. Přitiskla se ke stromu, prohnutá v zádech a po každé ráně vykřikla.

„Au.“

Zasadil jsem ještě několik šlehnutí, když se proutek zlomil. Přistoupil jsem k ní. Pustila strom, otočila se ke mně a silně mě objala. Políbila mne na krk. Můj ztopořený úd se zabořil do jejího podbřišku.

„Děkuji.“, špitla. „Bylo to moc krásné. Já dojdu pro ty šaty.“

Návrat do seznamu povídek